Radomila Lorencová

Radomila Lorencová

Poradenství, terapie, videotrénink, seberozvoj a supervize.

Pokračovat »

Vítejte u mne

Jsem Radomila Lorencová, jsem psycholožka a jsem tu pro Vás a Vaše blízké.

Nabízím

Psychologické poradenství, terapii, seberozvoj a supervize, které Vám pomohou podívat se na sebe, svou rodinu, tým či organizaci z jiné perspektivy.

 

Při práci se opírám o metody a přístupy, které mě ovlivnily a pomohly mi v profesním a osobním životě, spolu s učiteli, mezi něž patří i moje děti, partneři, klienti a další lidé mému srdci blízcí.

Systemický přístup

je krátkodobý, na řešení orientovaný psychoterapeutický směr. Využívá se v párové, rodinné i individuální terapii, v koučování a poradenství. Pro mne je systemický přístup efektivním pracovním nástrojem, jenž jsem měla šanci potkat hned na počátku své praxe a který mi pomohl vést rozhovory s rodiči a pečujícími profesionály. Vnesl do mé práce netradiční, aktivující a hodnocením nezatížený přístup.

Tento způsob práce mne obohatil v následujícím:

 • celostní přístup, pracuji s celým systémem a jsem součástí celku
 • týmovost
 • reflektování - reflexe týmu a učení dovednosti sebereflexe daly skvělý základ mé profesi
 • zaměření na to, co funguje, na zdroje, nikoli na deficit a příčinnost
 • vedení rozhovoru a systém konstruktivních otázek, práce s významy
 • rozlišení pojmů „pomoc x kontrola“
 • práce se zakázkou a směřování k jejímu naplnění za aktivní účasti klienta pomocí dílčích kroků a škálování
 • zplnomocňování klienta, který je expertem na svůj život a klíč k řešení má v sobě
Zavřít

Supervize

je nástroj profesní podpory. Jako takový je určen pracovníkům v psychoterapeutické praxi, v sociálních službách, ve zdravotnictví a školství a dalším pomáhajícím profesionálům, kteří chtějí pomáhat. A také všem těm jiným, než výše jmenovaným pracovníkům, kteří hledají prevenci „vyhoření“ a kteří se chtějí profesně rozvíjet.

Význam supervize vidím hlavně v těchto bodech:

 • možnost poodstoupení
 • zaměření, zacílení
 • možnost otevírání a sdílení náročných témat a případů
 • úleva
 • možnost získání náhledu a zpětné vazby na svou práci
 • hledání nových cest a alternativ pro sebe a své klienty

Sama od začátku své praxe pobírám supervizi. Beru ji spolu s vlastní terapií a seberozvojem jako běžnou součást péče o sebe, jako nezbytnou psychohygienu pracovníka v pomáhající profesi.

Zavřít

Systemické konstelace

je metoda osobního a duchovního rozvoje nebo také alternativní terapeutická metoda, založená na fenomenologickém přístupu. S konstelacemi se pracuje převážně ve skupině, možné je pracovat také individuálně. Způsoby pojetí konstelační práce jsou různorodé, existuje mnoho podob a forem: rodinné, pracovní, finanční, zdravotní, experimentální, šamanské, konstelace snů, konstelace vnitřních částí, konstelace traumatu, konstelace jako pohyby duše…

Já pracuji s konstelacemi převážně zážitkově. Dění v konstelaci vracím k účastníkovi, ať už „si staví“ konstelaci nebo je v roli zástupce či pozorovatele. Konstelace využívám také jako supervizní vhledy, kde více pracujeme se zvědomováním a porozuměním. Konstelační principy zařazuji běžně do práce s jednotlivci, párem, rodinou či malým týmem. Užitečná je např. výměna role, místa a následná možnost zažití „z druhého břehu“.

Konstelační práce je pro mne cesta, na které se učím být vnímavější a pokornější, být více pravdivá a v rovnováze.

Za přínosy konstelací považuji:

 • možnost spatřit skrytou dynamiku a vazby v daném systému
 • možnost spatřit s tím spojené „zapletení“ a emoční zátěže v systému
 • možnost vnímat a zažít, uvědomit, porozumět „tomu“ doposud skrytému, co nás drží
 • možnost „to“ uznat, přijmout, pustit, a tak se vyvázat ze systémových zapletení
 • možnost rekonstrukce
 • možnost jít dál
Zavřít

Práce s vnitřními částmi, práce se sny

Práce s vnitřními částmi - voice dialogue a individuální systemika

je forma individuální terapie, která v sobě nese hloubku sebepoznání. Jedná se o dlouhodobý, intenzivní způsob práce, který klade nároky na terapeutickou i osobní zralost provázejícího.

Vychází z poznání, že každý z nás je tvořen několika částmi. Terapeut vede ke zvědomování těchto částí (hlasů, osob) pomocí dialogu. Jeho úkolem je, stát se stejným jako klientova přítomná část a plně se tak na ni vyladit. V takovém prostoru vyladění a hloubce porozumění, se mohou vyplavovat silné stavy včetně traumatických, a může tak docházet k hlubokým změnám v lidské psýché.

Mně osobně tato metoda dává možnost zažít sebe více-vrstevně a více-generačně. Je to jako bych se nořila do moře uvnitř sebe. Je tam pestrý život mnoha částí, s různými vlastnostmi a charaktery, leckdy protichůdnými. Toto vnitřní dění, pozorovat, poznávat, zažívat a uvědomovat si, že to vše jsem JÁ, je náročné, ve výsledku však integrující a osvobozující.

Práce se sny

je způsob práce hlubinného charakteru. Se sny se pracuje individuálně i ve skupině. Způsoby, jak pojmout sny jsou rozmanité.

Já při snové práci využívám zkušenosti z voice dialogue, individuální systemiky a dalších terapeutických směrů. Provázím snící, kteří si své sny zapisují do paměti nebo na papír, někdy je kreslí, pak sdílí, dosnívají, sochají, znovuprožívají, rekonstruují.

Mám tu zkušenost, že sny nás zavedou na místa dávno zapomenutá a nechají nás najít nový směr.


Zavřít

Práce s tělem

je práce terapeutická. Pracuje se individuálně i ve skupině. Já se při práci s tělem opírám o výcviky a vlastní terapie, jako je bodytraining (práce s tělem a dechem, tělesná typologie), tanec, somatické prožívání, pomáhá mi homeopatický přístup, craniosacralní biodynamika, meditace.

 

Ve své praxi jsem velkou část tréninků a výcviků věnovala vnějším metodám a postrádala jsem metody zaměřené na vnitřní stavy. Potřebovala jsem se „dostat více k sobě“. Mé tělo a emoce mne často zaskočily a já nevěděla, co s nimi, ať už v osobním životě nebo během práce s klienty. Našla jsem si způsoby, jak se k silným a traumatizujícím stavům v bezpečí vrátit, nechat je projevit a rozpustit, nenechat se jimi vláčet. Stále se učím vnímat a číst své tělo, být s ním v kontaktu a dovolit si nechat se jím vést. Tělo je geniální, má paměť, nelže a přivede nás přesně k tomu místu, kde je potřeba. Je to zázračný a oživující proces, který ráda využívám při práci s klienty.

Zavřít

Sandplaying

je práce v terapeutickém pískovišti za použití figurek, různých předmětů a symbolů. Pracuje se individuálně – s dětmi, dospívajícími, dospělými, s dvojicemi (rodič – dítě, sourozenci), s rodinami či skupinami. Sandplaying se používá v poradenství, terapii, diagnostice i supervizi.

 

Tato technika nám dává možnost nahlédnout do vnitřního světa, světa vnímání a prožívání, světa vztahů a komunikace, světa potřeb (často nenaplněných), světa zdrojů (často nevyužívaných).

Mám ráda tuto práci pro její hravost a tvořivost, pro možnost experimentování a zvědomování, také pro hledání a nacházení změn a nových řešení, pro možnost uspořádání situace jinak. To vše v ohraničeném a bezpečném prostoru herního pískoviště.

Zavřít

Systemické konstelace

je metoda osobního a duchovního rozvoje nebo také alternativní terapeutická metoda, založená na fenomenologickém přístupu..

Více informací

Práce s vnitřními částmi,
práce se sny

je způsob práce hlubinného charakteru. Se sny se pracuje individuálně i ve skupině.

Více informací

Práce s tělem

je práce terapeutická. Pracuje se individuálně i ve skupině. Já se při práci s tělem opírám o výcviky a vlastní terapie, jako je...

Více informací

Sandplaying

je práce v terapeutickém pískovišti za použití figurek, různých předmětů a symbolů. Pracuje se individuálně – s dětmi, dospívajícími...

Více informací

Mou klientelu tvoří

jednotlivci – dospělí, dospívající i děti, rodiny, páry, školy a organizace z oblasti sociální sféry.

O mně

Pomáhám lidem se zastavit, nadechnout, zorientovat se, ujasnit si vlastní očekávání a potřeby, najít zdroje, nový směr a cestu.

 

Vytvářím bezpečný prostor, kde je možné podívat se na sebe a svou situaci z jiné perspektivy.

Také pomáhám lidem projít náročnými životními situacemi a stavy, na které v daný čas sami nestačí.

Pozornost směřuji k tomu, co funguje, k reflexi a zvědomování, k podpoře a zkompetentňování.


 

Mám bohaté zkušenosti s prací v terénu (v rodinách, školách a jiných organizacích).

Lidem často pomáhám tvořit „můstek“ a otevírat komunikaci mezi rodinou a školou a také dalšími institucemi.

Od roku 1992 pracuji s lidmi s nejrůznějšími handicapy, jejich rodinami a pečujícími profesionály.Pracovní zkušenosti

2017 -Psycholožka v JÚŠ Praha na částečný úvazek + OSVČ nadále trvá
2013 – 2017Psycholožka mobilního týmu STŘEP – tým.práce v ohrožených rodinách
2002 – 2018Vedení skupiny mladých lidí s handicapy s názvem „Sociální dovednosti“ s využitím video-zpětné vazby
2000 – 2011Psycholožka a vedoucí SPC při ZŠS pro žáky s více vadami – Praha 10
1997 -OSVČ – psychologické poradenství, terapie, supervize, VTI, lektorování
1995 – 1998Psycholožka SPC pro žáky s tělesným postižením – Praha 4
1994 – 1995Videotrenérka -Kolpingův dům – Asylový dům pro matky s dětmi – Praha 8
1993 – 1994Psycholožka v DDÚ při FN KV + Výuka psychologie PALESTRA
1990 – 1992Studentská praxe při FOKUSu, praxe a výzkum v psychiatrické léčebně Bohnice


Studium

1991 – 1994Pražská psychoterapeutická fakulta (J.Skála,J.Růžicka)
1988 – 1993FF UK Praha, Psychologie jednooborová – klinickáDalší vzdělávání, výcviky a kurzy

2018 – 2019Komplexní výcvik v Sandplaying (SP), SP při práci se skupinou INDEPT(A.Vávrová)
2017 - Práce se sny, přístup V. Satirové – individuální a skupinová práce (I.Veltrubská)
2012 – 2013Individuální systemika – práce s vnitřními částmi, práce se sny (A.+V.Wittemann)
2008 – 2010Semináře a kurzy – pevné objetí, emoční konfrontace, láska v rodině... (J.Prekopová)
2010 – 2011Bodytraining – práce s tělem, dechem, tělesná typologie (M.Jeff)
2008 – 2010Systemický Voice Dialogue – práce s vnitřními částmi, hlasy (R.Ress)
2008 – 2009Terapeutický sebe-projasňující a vzdělávací trénink – systemické rodin.konstelace, procesová práce, práce s energií a tělem (M.D.+J.Grevenstette)
2006 – 2007Výcvikový a výuk.program – Rodinné konstelace – práce s rod.systémy (V.Kučerová)
2003 – 2007Semináře a kurzy diagnostiky v IPPP – děti s kombi.,zrak.postižením, s PAS
2002 – 2005Integrovaná supervize – supervizní výcvik ČIS (M.Henková, J.Kožnar, J.Pfeifer)
2004 – 2004Výuk.+výcvik.program OSTROV RODINY, integrující přístup v RT+sup.(Z.Rieger)
1998 – 1999Supervizní výcvik ve VTI – RIAGG NL + SPIN ČR, (A.Molewijk, W.Gurp)
1995 – 1997Základní (trenérský) výcvik ve VTI – RIAGG NL+SPIN ČR (A.Molewijk, W.Gurp)
1994 – 1996Výcvik – Systemický přístup ke klientovi, poradenství a psychoterapie, ISZ (V.Strnad, I.Úlehla)Dílčí semináře, kurzy, workshopy, konference

 • Psychoterapie dětí s poruchami chování (INDEPT - O.Mikauš)
 • Narativní webinář (ISZ - Ch.R.Frumin)
 • Práce s traumatem u dětí (M.Kline)
 • Krizová intervence na školách + Dítě v krizi - INDEPT (M.Anyalaiová)
 • Dítě a rodina v rozvodě - INDEPT (M.Boričová), Péče o děti v rozvod.situaci (J.Lesák K.)
 • Práce s traumatizovaným dětským klientem – INDEPT (Z.Koštejnová, M.Srdce)
 • Práce s časovou osou – Lirtaps (Chvála, Trapková)
 • Neuroscience and Satir in the Sandtray – Institut V.Satirovej v S.R. (M. de Little)
 • TRE – kurz – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení (J.Horsáková)
 • Divadelní improvizace (Druna) + Zažij se jinak (Škola 21)
 • Intuitivní rodičovství (M.Papoušek), Dynamika attachmentu (U.McCluskey), Intersubjektivita a naladění v průběhu VTI intervence (J.Jarvis)
 • Traumatizované dítě v dnešní době – ČSPAP – konference
 • Řekni to přímo – výcvik komunikace – Triadis (I.Rainerová, K.Konvalinová)
 • Beyond the Classroom – ImPAct – MDVI – Mezinárodní konference (Senigallia – Italy)
 • 2-3denní – Konstelace traumatu (F.Ruppert), Konstelace a šamanství (S.V.Schnabel, D.v.Kampenhout), Konstelace (B.Hellinger,M.Erdody,W.Nelles,F.Griksh), supervize konstelací (I.Verný), ČASK – Česká konference rodinných a systemických konstelací
 • seberozvojové semináře – Vnitřní dítě, Umění žít, umění zemřít – Druna (K.d.Amorim)

Ceny

Ceník soukromé praxe.


Terapie, poradenství


Individuální sezení
1.200,- Kč/hod


Pár, rodina
1.400,- Kč/hod

Supervize


Individuální sezení
1.300,- Kč/hod


Tým, malá skupina
1.500,- Kč/hod


Ceny jsou platné od října 2023. Platí se na místě v hotovosti, po dohodě je možná platba na účet, nejpozději v den sezení.
Telefonní nebo on-line konsultace - cenové podmínky stejné jako při osobním setkání.
Platba na účet číslo: 842025028/5500, VS = datum konsultace, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení klienta.
Úprava ceny je možná v případě dlouhodobé a intenzivní práce a za nepříznivých sociálních podmínek klientů.
Storno podmínky: bezplatné zrušení termínu sezení je možné nejméně 36 hodin předem, jinak platí klient sezení v plné výši.Kontakt

Kontaktujte mne, napište nebo zavolejte. Nejlépe formou mailu či sms. Ozvu se Vám.

Adresa, kde působím:

Radomila Lorencová
Šlikova 287/20
169 00 Praha 6 - Břevnov
zvonek: Psychologické poradenství